flaga uni na banerze automatela

 

ZRÓB NA UNIE

red boskoop w kontrolowanej atmosferzePole tekstowe: Artykuł autorstwa :
Bożena Kocewiak, Kazimierz Tomala
Katedra Sadownictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2011r.

Wiedza o przechowywaniu w chłodniach z kontrolowaną atmosferą