Skontaktuj się z nami:>>

 

 

 

 

 

 Nasza misja :

 

 

Zajmujemy się projektowaniem oraz montażem instalacji chłodniczych oraz kontrolowanej atmosfery ( KA ) w przechowalniach owoców i warzyw.

 

Odpowiednie zaprojektowanie systemu zapewnia prawidłowe utrzymanie temperatury , wilgotności oraz składu atmosfery podczas przechowywania i pozwala na oszczędne zużycie energii.

 

Naszym celem jest zapewnienie klientom fachowego doboru urządzeń schładzających i kontrolujących stężenie CO2 w komorach z kontrolowaną atmosferą (KA i  ULO) oraz montażu instalacji.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie, w połączeniu z naszą wykwalifikowaną załogą, pozwala nam zaoferować Państwu bezproblemowe wykonanie instalacji.

 

 Od najprostszych zadań do najbardziej skomplikowanych.

flaga uni na banerze automatela

 

ZRÓB NA UNIE

WWW.AUTOMATEL.PL

Przechowalnie i chłodnie  kontrolowana atmosfera

Наша миссия:


Мы проектирование и монтаж холодильного оборудования иконтролируемой атмосферой (CA) для хранения фруктов и овощей.

Подходящий дизайн системы обеспечивает надлежащее поддержание температуры, влажности и атмосферного состава при хранении иобеспечивает эффективное использование энергии.

Нашей целью является предоставление клиентам профессионального отбора оборудования и контроля schładzających концентрации CO2 в камере с контролируемой атмосферой (СА и ULO) и сборки.

Наш опыт, в сочетании с квалифицированным персоналом, позволяет нампредложить Вам без проблем установки.

  
От простых до самых сложных задач.