logo besseling

Wygląd generatora azotu

 

obraz na zdjęciu przedstawia generator azotu firmy besseling, której jesteśmy partnerem handlowym.

 

 

Skontaktuj się z nami:>>

 

 

 

 

Generatory azotu typu PSA do komór

 

 z kontrolowaną atmosferą

Tlen umożliwia oddychanie przechowywanych produktów. Przez sprowadzenie poziomu tlenu do minimum (powyżej granicy oddychania beztlenowego) proces oddychania może zostać spowolniony co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się tępa starzenia produktu. Generator azotu umożliwia szybkie obniżenie stężenia tlenu w komorze (wymiana tlenu na azot). Urządzenie jest w pełni mobilne (wymaga jedynie trójfazowego źródła zasilania w energię elektryczną 3x400V), w wyniku czego może być stosowane w komorach przechowalniczych umiejscowionych w dowolnej odległości względem siebie.

Generator azotu typu PSA (Pressure Swing Adsorption) wytwarza czysty azot z powietrza znajdującego się w jego otoczeniu, co może być użyte na przykład do usunięcia tlenu z pomieszczenia.

 Generator azotu firmy Besseling składa się z dwóch zbiorników z bardzo wysokowartościowym CMS (= Carbon Molecular Sieve - węglowe sita molekularne). Sito molekularne jest w stanie, w ciągu określonego czasu adsorbować molekuły tlenu. Po nasyceniu jednego zbiornika następuje automatyczne przełączenie do następnego zbiornika przez podwójne zawory zmienne. Nasycony zbiornik będzie od nowa nadawał się do następnego cyklu poprzez obniżenie ciśnienia w zbiorniku, przez co zaadsorbowane molekuły co2 zostają wydmuchane. Przez ten prosty proces osiąga się wysoki stopień czystości azotu , pewności i trwałości.

· Wypróbowana technologia, prosty i nieskomplikowany  w użyciu, niezawodny  i trwały

· Wytwarza nadciśnienie w komorze chłodniczej    (wydmuchuje szkodliwe gazy na zewnętrz)

· Małe zapotrzebowanie na przeglądy (serwis)

· Efektywne zużycie aktywnego węgla

· Wysoki stopień czystości azotu regulowany płynnie

· Nadzwyczaj łatwy w obsłudze

· Bardzo mobilny

generator azotu Besseling podczas rozładunku na placu budowy przechowalni z kontrolowaną atmosferą .Generator azotu Besseling i płuczka CO2 , adsorber CO2, na placu budowy komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą.

Dostawa urządzeń na budowę komór z kontrolowaną atmosferą .

Generator azotu i płuczka CO2 firmy Besseling.

PSA генератор азота (Pressure Swing адсорбции) производит чистый азот из воздуха в окружающей среде, которые могут быть использованы, например,для удаления кислорода из комнаты.
  
Besseling генератор азота состоит из двух резервуаров с очень высокойстоимости CMS (Carbon молекулярное сито = - углеродных молекулярных сит).Молекулярное сито может, в течение определенного времени для адсорбции молекул кислорода. После насыщения одного бака автоматически переключается на другой резервуар с двойной переменной клапан.Насыщенные водохранилище будет соответствовать снова для следующего цикла за счет снижения давления в резервуаре, который адсорбированныхмолекул СО2 исчерпаны. Благодаря этой простой процесс достигаетвысокой степени чистоты азота, надежность и долговечность.

Генератор азота для хранения яблок