Oferta :

 

Nasza oferta obejmuje swoim zakresem kompleksowe działanie na rzecz zwiększania Twojej konkurencyjności.

 

To co oferujemy, to przede wszystkim korzyści dla Ciebie:

· wyznaczone przez Ciebie wysokie wymagania.

· zwiększenie ilości potencjalnych klientów

· pewność doboru odpowiednich urządzeń chłodniczych i kontrolujących skład atmosfery dzięki naszym wspólnym konsultacjom

· pewność i gwarancję na świadczone przez nas usługi.

                 Wystarczy, że skontaktujesz się z nami »

 

Korzyści te osiągniesz dzięki naszym usługom, które obejmują:

 

· analizę Twojej obecnej pozycji

· analizę branży oraz poczynań konkurencji

· analizę i pomoc w doborze optymalnych rozwiązań

 

Każda inwestycja jest inna – są projekty łatwiejsze i trudniejsze. Wszystko to uzależnione jest od kilku czynników jak choćby:

· specyfika produktu (jabłka, kapusta, marchew, ziemniaki, cebula itp..)

·  Branża (sadownictwo, warzywnictwo, przetwórstwo, dystrybucja, itp..)

·  konkurencja ,itp..

 

Dlatego dokładną cenę przedstawimy Ci po zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami.

 

 

Wyślij więc już teraz niezobowiązujące zgłoszenie ofertowe »nic Cię to nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a będziesz miał jasność co do wielkości ewentualnej inwestycji.

 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu » i skorzystania z naszych usług.

 

baner ze słonecznikiem , na stronie firmy automatel.pl chłodnictwo i kontrola atmosfery. ulo i kaflaga uni na banerze automatela

 

ZRÓB NA UNIE

WWW.AUTOMATEL.PL

Przechowalnie i chłodnie  kontrolowana atmosfera

 

 

Skontaktuj się z nami:>>

 

 

 

 

Наш ассортимент включает комплексный подход к увеличению вашейконкурентоспособности.
 
Что мы предлагаем в первую очередь преимущества для Вас:
Вы установили высокие стандарты.
увеличение числа потенциальных клиентов
обеспечить отбор соответствующих охлаждения и контроля составаатмосферы, потому что наши взаимные консультации
уверенность в себе и предоставляемых нами услуг.
                  
Просто свяжитесь с нами »

Эти преимущества достигаются за счет наших услуг, которые включают в себя:

Анализ текущего положения
Анализ отрасли и конкурентной действия
анализ и помощь в выборе оптимального решения

Каждая инвестиция в другом - они легче и более сложные проекты. Все этозависит от нескольких факторов, таких как:
конкретный продукт (яблоки, капуста, морковь, картофель, лук и т.д.).
  
Промышленности (фрукты, овощи, переработка, распределение и т.д.).
  
конкуренции и т.д..

Таким образом, точная цена будет представить Вам выслушав вы ожидали.